این نوا که با سر بیت (آذربایجان اویاخ دی) هست،به آزادگی و سربلندی همیشگی شیعیان آذربایجان می پردازد، شیعیانی که پا به پای ولایت مطلقه فقیه اهل بصیرت گشته اند و برای احیای امر الهی و تسریع فرج منتقم خون خدا حضرت سیدالشهدا(ع) قدم برداشته اند. مردم مظلوم آذربایجان باید بدانند که ملت ایران علی الخصوص مردم آذری زبان و سرفراز ایران تا پای جان پشتشان خواهند ایستاد و هیهات که برادران و خواهران دینی خود را تنها بگذارند.
شاعر این شعر برادر محمد علی محمدی میباشد.

دریافت